Terug naar overzicht
16 april 2020

Successieplanning tijdens corona: wat zijn uw opties?

Misschien denkt u er in deze tijden wat meer aan dan anders: successieplanning. De dagelijkse praktijk wijst helaas uit dat we wat vaker te maken krijgen met vragen om nog snel een aantal zaken te regelen. Wat zijn de mogelijkheden eop vlak van successieplanning tijdens corona?

Schenking via bankgift gevolgd door registratie op het registratiekantoor

De schenking van roerende zaken, bijv. geld, is een klassieke techniek om erfbelasting te besparen. Dat kan zonder schenkbelasting.  Maar dat helpt u in deze tijden niet verder. Als de schenker overlijdt binnen de 3 jaar (4 jaar vanaf 1 januari 2021), dan zal de fiscus geen rekening houden met de schenking en zal zij erfbelasting heffen over het geschonken bedrag. Om de hoge erfbelasting bij een nakend overlijden te vermijden, moet u ervoor kiezen toch een (lage) schenkbelasting te betalen :

  • 3% tussen echtgenoten, partners of in rechte lijn;
  • 7% tussen andere personen.

Om de schenkbelasting te kunnen betalen, moet u een bewijsdocument (“pacte adjoint”) registreren. Maar de registratiekantoren zijn momenteel gesloten. Gelukkig werken zij wel, zij het met gesloten deuren. De beste oplossing bestaat er dan in dat u het “pacte adjoint” via aangetekende zending bezorgt aan het registratiekantoor. Daarbij aanvaardt men de datum van verzending als registratiedatum. Overlijdt de schenker onverhoopt kort nadat de aangetekende verzending werd verstuurd, dan is dus toch schenkbelasting en geen erfbelasting verschuldigd.

Vanzelfsprekend staan wij u graag bij om de nodige formaliteiten zo snel en correct mogelijk na te leven.

Of toch een notariële schenking via (digitale) volmacht?

U kan voor de schenking ook een notaris inschakelen. Dat is in een aantal gevallen zelfs verplicht, bijv. bij schenking van onroerende goederen of aandelen op naam.

Belgische notarissen verlijden momenteel echter enkel “urgente” aktes. U moet de notaris er dus van overtuigen dat de schenking dringend is.

Ook hier is er nieuws. Een wetsvoorstel van 8 april 2020 voorziet dat u weldra een digitale volmacht zal kunnen geven aan een medewerker van het notariskantoor in België via videoconferentie. Zo moet u zich niet meer fysiek verplaatsen naar uw notaris. Het enige dat u nodig heeft voor de digitale volmacht is een aansluiting op het internet en een elektronische ID of de app “itsme”. Last but not least, die digitale volmacht is volledig kosteloos zolang de bijzondere maatregelen voor COVID-19 gelden.

De digitale volmacht staat uiteraard niet alleen open voor een schenkingsakte, maar bijvoorbeeld ook voor een verkoopakte, een kredietopening, een oprichting van een vennootschap, enz.

Bovenstaande wetgeving is nog niet definitief goedgekeurd. De Federatie van het Belgisch Notariaat verwacht tegen begin mei de eerste digitale volmachten te ondertekenen.

Meer weten over het successieplanning tijdens corona? Contacteer onze adviseurs!

Nederlandse notaris ?

Voor sommige schenkingen kan u ook een Nederlandse notaris inschakelen. Het Nederlands notariaat komt met een meer pragmatische oplossing. De notaris kan de schenkingsakte verlijden via onderhandse volmacht, die bovendien niet meer gelegaliseerd moet worden zolang de coronamaatregelen gelden. Wel moet u kunnen aantonen dat u de volmacht zelf ondertekent en dat de datum van ondertekening correct is. Easy as it can be doet u dat door een foto van uzelf te laten nemen op het ogenblik van ondertekening van de volmacht, waarbij de krant (alsook de datum) en uw identiteitskaart zichtbaar zijn. Van zodra de Nederlandse notaris de foto en de originele getekende volmacht van alle partijen ontvangt, gaat hij over tot ondertekening van de akte, desgevallend met een woordje uitleg aan de partijen via videocall. Stel dat één van de partijen toch aanwezig wil zijn op het ogenblik van ondertekening van de akte, dan kan u een attest vragen aan uw Nederlandse notaris om geen problemen te ondervinden bij grenscontroles.

Vergeet bij de keuze voor een Nederlandse notaris wel niet dat u bijkomend de akte nog (via aangetekende zending) laat registreren.

Of liever een testament zonder getuigen?

Wilt u liever niet meteen schenken, maar wel een testament opstellen, dan heeft u ook enkele mogelijkheden.

U kan zelf een eigenhandig testament opstellen. Dat is de meest eenvoudige oplossing.

U kan ook een authentiek testament voor de notaris verlijden. Dat geniet dikwijls de voorkeur.

Wanneer de situatie niet urgent is, mag de notaris het testament niet verlijden omwille van de coronamaatregelen. Bovendien moeten er twee getuigen of twee notarissen aanwezig zijn voor een authentiek testament, waardoor men uw gezondheid, die van de getuigen en de notarissen nodeloos in het gedrang brengt.

Ook hier helpt het Belgisch Parlement een handje met het wetsvoorstel van 8 april 2020. De verplichte aanwezigheid van twee getuigen of twee notarissen vervalt tijdelijk. De opheffing geldt tot 3 mei 2020, maar kan verlengd worden. Let wel, de verplichte aanwezigheid van twee getuigen of twee notarissen blijft wel bestaan wanneer de testator niet in staat is zelf te ondertekenen, blind of doofstom is.

Successieplanning tijdens corona: conclusie

Het is natuurlijk altijd beter om tijdig aan uw successieplanning te denken. Deze vreemde tijden kunnen dat enkel maar bevestigen.

Anderzijds kiezen velen er bewust voor om schenkingen uit te stellen totdat de gezondheid achteruit gaat. We zien dat overheid en notarissen zich gelukkig vrij snel aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Indien u meer vragen heeft omtrent uw successieplanning tijdens corona, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van Vermogensarchitecten.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet Family Office 2024