Terug naar overzicht
26 maart 2024

Crypto: what’s in a name?

Cryptomunten, u heeft er zeker eens van gehoord en u weet dat het een hype werd bij de forse stijging van Bitcoin in 2020-2021. Maar wat zijn cryptomunten nu juist? Er is reeds veel inkt gevloeid over dit onderwerp, maar toch is het op veel vlakken nog een te ontginnen gebied. Vooral onze wetgever hinkt achterop als het aankomt op dergelijke technologische nieuwigheden.

In deze nieuwsbrief geven we u een spoedcursus in de wondere wereld van crypto. We belichten de recente Europese ingrepen die de consumentenbescherming zal verhogen en die er mogelijks voor zorgen dat de huidige anonimiteit binnen de cryptowereld verdwijnt.

Bitcoin, Ethereum, Altcoin, token … Ziet u door de bomen het bos nog?

Een cryptomunt is een digitale munt en dus een alternatief voor traditionele valuta (zoals de euro). Traditionele valuta worden uitgegeven en beheerd door een centrale overheid. Alle betalingen welke wij verrichten met traditionele valuta verlopen steeds via een (financiële) tussenpersoon. Dit is dus een centraal systeem.

Daar ligt dan ook meteen hét belangrijkste verschil tussen traditionele valuta en cryptomunten. Cryptomunten worden immers niet uitgegeven door een centrale overheid en alle digitale transacties gebeuren rechtstreeks tussen de betrokken partijen, via een decentraal systeem. De naam van dit decentrale systeem kennen we allemaal: de blockchain.

De blockchain is in wezen een gedecentraliseerd grootboeksysteem dat transacties vastlegt in onveranderlijke blokken. Het maakt gebruik van cryptografie, waarbij gegevens worden gecodeerd en versleuteld. Deze versleutelde codes, ook wel “hashes” genoemd, spelen een centrale rol in de veiligheid van cryptomunten. Ze zorgen ervoor dat transacties veilig en onveranderlijk zijn.

Deze technologie kennen we bijvoorbeeld vandaag ook in sectoren zoals supplychain, gezondheidszorg,… vanwege de veilige, transparante en onwijzigbare aard van informatieopslag. Een uitdaging voor de blockchain blijft de schaalbaarheid en energie-intensiteit, maar onderzoek en ontwikkeling blijven de technologie verbeteren. Dit biedt mogelijkheden  voor innovatie en groei in diverse industrieën.

Bitcoin domineert de cryptomarkt

U bent wellicht het meest bekend met ‘Bitcoin’, terwijl er daarnaast nog een verscheidenheid aan ‘Altcoins’ bestaan. Het is dan ook belangrijk om te begrijpen wat deze verschillende valuta’s nu definiëren.

Bitcoin blijft uniek door zijn pioniersrol, grootste marktkapitalisatie, wereldwijde acceptatie en schaarste met een maximum van 21 miljoen Bitcoins. Ondersteund door enorme rekenkracht, biedt het meer stabiliteit en veiligheid vergeleken met veel Altcoins.

Altcoins (‘alternative coins’) is een containerbegrip voor alle andere coins en tokens buiten Bitcoin, zoals bijvoorbeeld Ethereum, Solana en Cardano. Ze bieden diversiteit met verschillende doelen en eigenschappen. Hun aantrek ligt in hun lagere prijzen, hun toegankelijkheid voor nieuwe investeerders en potentieel voor snelle waardestijgingen. Echter, beschikken deze coins wel over een hogere volatiliteit en risico’s dan Bitcoin.

Eén van de bekendste Altcoins is Ethereum. Terwijl Bitcoin zich richt op de digitale overdracht van waarde, heeft Ethereum een bredere focus. Het Ethereum-netwerk fungeert als een platform waarop gedecentraliseerde applicaties, bekend als “Dapps”, kunnen worden gebouwd. Een opvallend kenmerk van dit platform is de mogelijkheid om “smart contracts” te implementeren. Dit zijn overeenkomsten geschreven in code, die automatisch worden uitgevoerd. Denk aan een vastgoedverkoop, waarbij normaal gesproken een notaris nodig is om de overdracht bij het Kadaster te registreren. Met blockchain-technologie kan deze overdracht plaatsvinden zonder tussenkomst van een notaris, waardoor duidelijkheid ontstaat over de eigendom.

Bitcoin domineert de cryptowereld vanaf het begin, maar ze heeft wel in belang moeten inboeten met de komst van verschillende Altcoins. In 2021 betekende Bitcoin ongeveer 70% van de cryptomarkt. In 2022 was dit slechts 40%. Vandaag neemt Bitcoin 54% van de cryptomarkt in.

Altcoins nemen vandaag dus bijna de helft van het cryptolandschap in, maar vergeet niet dat het om duizenden projecten gaat, die samen bijna een grotere marktwaarde dan Bitcoin hebben. Op dit moment is Ethereum de grootste ‘concurrent’ van Bitcoin, met een dominantie van bijna 18%.

Europa maakt komaf met de nationale verschillen

Vanwege de overvloed aan diverse cryptocurrencies die men momenteel op de markt introduceert, kan het voor u als consument een uitdaging zijn om te bepalen welke van deze digitale munten daadwerkelijk betrouwbaar zijn. Aan de hand van striktere regelgevingen, streeft Europa er daarom naar om de transparantie en de consumentenbescherming te verhogen.

Cryptobeleggingen brengen namelijk aanzienlijke risico’s met zich mee en beleggers zijn daardoor erg kwetsbaar voor fraude en oplichting. De Europese Unie keurde daarom de MiCa- en TFR-regelgeving goed die in werking zullen treden vanaf 30 december 2024. Bovendien zal vanaf 1 januari 2026 een verstrengde versie van DAC 6 uitwerking krijgen, namelijk de DAC 8. Wat houden deze drie regelgevingen nu precies in?

MiCa-regelgeving

Met de zogenaamde ‘MiCa-verordening’ wil Europa komaf maken met de nationale verschillen voor aanbieders en cryptoactivadiensten. Een Europees kader moet zorgen voor meer rechtszekerheid, betere consumenten- en beleggersbescherming en marktintegriteit.

MiCa, wat staat voor Markets in Crypto Assets, is van toepassing op twee belangrijke actoren binnen de crypto-industrie: op cryptocurrency-uitgevers (zij die nieuwe cryptocurrencies creëren), en op dienstverleners (zij die services aanbieden om het gebruik en de handel in bestaande cryptocurrencies te vergemakkelijken).

Vanaf 30 december 2024 zal MiCa significante veranderingen in de crypto-industrie teweegbrengen:

  1. Strenger toezicht op de activiteiten in de cryptomarkt voor eerlijkheid en veiligheid te bevorderen;
  2. Strengere stabiliteitsvereisten voor stablecoins, cryptocurrencies die worden ondersteund door activa zoals fiatvaluta’s, om vertrouwen te vergroten;
  3. Rigoureuze consumentenbescherming tegen fraude en risico’s;
  4. Verbeterde detectie en melding van verdachte transacties voor marktintegriteit;
  5. Aandacht voor milieubescherming, gericht op de impact van cryptomining (proces waarbij complexe wiskundige problemen worden opgelost om transacties te verifiëren en nieuwe cryptocurrency-eenheden te creëren, vaak via krachtige computers of speciale hardware);
  6. Bevordering van samenwerking tussen EU-lidstaten voor uniforme cryptoregulering.

In overeenstemming met deze voorschriften dienen cryptocurrency-uitgevers volledige en transparante informatie te verstrekken over de valuta die ze uitgeven. Crypto-dienstverleners moeten zich registreren en strikte beveiligingsprotocollen en anti-witwasmaatregelen na leven. Deze maatregelen hebben het potentieel om de stabiliteit van cryptokoersen te verbeteren en investeerders beter te beschermen. Bovendien kunnen ze het vertrouwen in stablecoins vergroten en daarmee de acceptatie van cryptocurrencies in de bredere financiële sector bevorderen.

TFR-regelgeving

Naast de bestaande wettelijke voorschriften met betrekking tot geldoverdrachten, implementeert de Transfer of Funds Regulation (TFR) nieuwe normen omtrent de verstrekte informatie met betrekking tot de afzenders en ontvangers bij de overdracht van crypto-activa. Deze voorschriften willen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme voorkomen, opsporen en onderzoeken. Ze zijn uitsluitend van toepassing indien minstens één van de dienstverleners die betrokken is bij de overdracht van crypto-activa, daadwerkelijk gevestigd is binnen de EU. De TFR treedt parallel aan de MiCa in werking vanaf 30 december 2024, parallel aan de inwerkingtreding van MiCa.

DAC 8

Anonimiteit gaat doorgaans hand in hand met de cryptomarkt. Voor de belastingdiensten is het een uitdaging om de (belastbare) crypto-inkomsten van gebruikers te traceren. Europa wil de nationale belastingdiensten hierbij helpen door de introductie van de “DAC 8 Richtlijn”. DAC 6 kennen we ondertussen al enkele jaren. Deze richtlijn legt aan de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten een automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot mogelijk agressieve fiscale grensoverschrijdende planningsconstructies op. (‘DAC’: Directive on Administrative Cooperation). DAC 8 daarentegen, moet ervoor zorgen dat cryptotransacties zichtbaarder worden, waardoor lokale belastingdiensten de belastingen op een correcte manier kunnen heffen.

De DAC 8-Richtlijn legt rapportageverplichtingen op aan cryptodienstverleners. Het toepassingsgebied van de DAC 8 richtlijn gaat verder dan deze van de MiCa-Verordening. Zo is de DAC 8-regelgeving van toepassing op zowel aanbieders van crypto-activadiensten die onder de MiCa verordening vallen, als op exploitanten van crypto-activa voor wie dat niet geldt.

Onder DAC 8 zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om informatie te verzamelen over de identiteit van hun klanten. Bovendien zullen deze aanbieders ook bepaalde transacties met crypto-activa moeten melden aan de belastingdiensten die deze inlichtingen vervolgens uitwisselt met andere betrokken lidstaten. Deze wetgeving treedt op 1 januari 2026 in werking.

Conclusie

De regels uit MiCa, de TFR en DAC 8 betekenen een cruciale mijlpaal voor de toekomst van de Cryptomarkten in de EU. Het streven naar juridische helderheid in (Europese) crypto-activa is hun gemeenschappelijke doel. De verwachting is dat hierdoor het vertrouwen in de industrie groeit en dat dit de ontwikkeling van belangrijke crypto-initiatieven stimuleert.

Verstrengde regelgeving in België

Ook de FSMA (de financiële marktwaakhond), voerde strengere regels in. Enerzijds omdat de populariteit van crypto enorm groeit in België en, anderzijds, omdat het een vrij risicovol investeringsobject is. De FSMA kreeg de bevoegdheid om de reclame op virtuele valuta te omkaderen en hier op toe te zien. Elke advertentie moet correct zijn, niet-misleidend en moet wijzen op de risico’s. Hun reglement ging op 17 juni 2023 van kracht.

Om relevante informatie over crypto over te brengen naar consumenten, is het noodzakelijk om een FSMA-licentie aan te vragen. Wie moet zich inschrijven voor zo’n licentie? Elke professionele aanbieder van virtuele valutadiensten met directe of indirecte vergoeding binnen het Belgische grondgebied. Bovendien moeten zij een Belgische rechtspersoon zijn, een gereguleerde Belgische onderneming, of een rechtspersoon uit de Europese Economische Ruimte (EER) die in België is gevestigd.

Conclusie

Terwijl de cryptowereld zich voorbereidt op een golf van nieuwe regelgevingen die haar koers meer zal ondersteunen, evolueert ook de perceptie van crypto-activa als beleggingsinstrument. Wat begon als een domein voor pioniers, heeft het nu ook de aandacht getrokken van een bredere groep beleggers, waaronder ook de ‘kleine’ investeerders. Dit is grotendeels te danken aan de recente goedkeuring van de allereerste Bitcoin-ETF in Amerika, wat in de toekomst de weg naar crypto alleen maar vergemakkelijken. Het is vanzelfsprekend dat we deze volatiele wereld nauwlettend blijven monitoren. Daarnaast mag de complexiteit van het toetreden tot deze wereld niet onderschat worden.

Mis het niet en schrijf u in op onze nieuwsbrief om meer te ontdekken over de opkomende trends en de impact ervan op de wereld van crypto-investeringen.

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet Family Office 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.