Terug naar overzicht
05 mei 2022

Registreer vanaf nu uw roerende schenking zelf online

U kan uw schenking van roerende goederen sinds 1 mei 2022 ook online registreren via het platform van de FOD Financiën, MyMinfin. Deze mogelijkheid vereenvoudigt de administratieve procedure. Hoe werkt dit praktisch? Wat als u de schenking niet laat registreren? Geldt dit voor alle gewesten? Tijd voor een overzicht.

Hoe roerend vermogen schenken?

Een schenking van goederen dient in principe via notariële akte te gebeuren. De notaris is verplicht om de akte te laten registeren, waardoor er schenkbelasting verschuldigd is.

Bij een schenking van onroerende goederen kan u hiervan niet afwijken. Een schenking van roerende goederen (andere dan aandelen van een vennootschap) kan echter ook onderhands geschonken worden, via handgift of bankgift. In dit geval wordt een bewijs van schenking opgemaakt, een zogenaamde pacte adjoint. Bij een onderhandse schenking heeft u de keuze of u het bewijsdocument van schenking al dan niet laat registreren.

Wat als u de schenking niet laat registreren?

Indien u besluit om roerende goederen onderhands te schenken, bent u niet verplicht om de schenking te registeren. Bijgevolg is er geen schenkbelasting (0%) verschuldigd over het geschonken vermogen. U neemt dan wel een risico. Indien de schenker overlijdt binnen een termijn van 3 jaar na de schenking, is alsnog erfbelasting verschuldigd op de waarde van het geschonken vermogen. Merk op dat deze termijn in het Waals Gewest in januari 2022 werd verlengd naar 5 jaar.

De tarieven in de erfbelasting lopen in Vlaanderen op tot 27% (in rechte lijn, tussen echtgenoten/partners) of 55% (anderen). De tarieven in Brussel en Wallonië lopen op tot 30% (in rechte lijn, tussen echtgenoten/wettelijk samenwonende partners) of 80% (anderen).

U laat de schenking wél registreren

Indien u liever geen risico’s neemt of u wordt ernstig ziek en u dreigt de termijn van 3 (of 5 jaar) niet te halen, dan kan u het onderhandse document vrijwillig ter registratie aanbieden. Het gevolg is dat er schenkbelasting verschuldigd is. In Vlaanderen en Brussel bedraagt de schenkbelasting 3% in rechte lijn en tussen partners* en 7% tussen anderen. In Wallonië is dit respectievelijk 3,3% en 5,5%.

Het voordeel van de registratie is dat er geen risicotermijn van toepassing is. Bij een overlijden van de schenker zal geen erfbelasting meer verschuldigd zijn over de waarde van het geschonken vermogen.

(* In Brussel en Wallonië geldt dit enkel voor wettelijk samenwonende partners.)

Vereenvoudiging vanaf 1 mei 2022

Een registratie van het onderhands document moet normaliter ter plaatse gebeuren op het registratiekantoor of door het versturen van de documenten per post. Tijdens de coronacrisis werd uitzonderlijk in de mogelijkheid voorzien om de documenten ter registratie aan te bieden via e-mail.

Voortaan, en dit sinds 1 mei 2022, kan deze registratie online gebeuren via MyMinfin, het onlineplatform van de FOD Financiën. Deze mogelijkheid geldt voor alle gewesten en biedt een welgekomen administratieve vereenvoudiging.

Voor de volledigheid merken wij op dat deze vereenvoudiging niet geldt voor buitenlandse notariële aktes. Sinds 15 december 2020 dienen buitenlandse notariële schenkingsaktes van roerende goederen verplicht te worden geregistreerd. De registratie kan niet plaatsvinden via MyMinfin.  Zij moet op uitgifte, afschrift of uittreksel gebeuren op papier. Er mag bovendien geen kopie worden aangeboden; enkel het origineel van de uitgifte, afschrift of uittreksel wordt aanvaard.

Hoe werkt dit praktisch?

  1. Zorg ervoor dat u de ondertekende onderhandse akte van de roerende schenking in pdf-formaat op uw pc ter beschikking heeft. Als de roerende schenking uit één document bestaat, moet het bestand ofwel bestaan uit een scan van het document met de manuele handtekeningen van de schenker en de begiftigde, ofwel uit een origineel digitaal document met de digitale handtekeningen van de schenker en de begiftigde.  Indien de schenking bestaat uit verschillende documenten, moet u al de documenten samenvoegen tot één pdf.
  2. Meld u aan in MyMinfin en doorloop de verschillende stappen in de toepassing.  Meer informatie kan u hier terugvinden.
  3. Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie, zal het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas aan u bezorgd worden via het MyMinfin-portaal onder ‘mijn documenten’. Indien uw eBox geactiveerd is, zal u hier een melding van krijgen zodra het document beschikbaar is.

Merk op: als het document ontvangen wordt buiten de kantooruren (tijdens het weekend of op een feestdag), dan zal de datum van registratie pas de eerstvolgende werkdag zijn.  Voor het Vlaamse Gewest zal de Vlaamse Belastingdienst vervolgens een aanslagbiljet versturen naar de begiftigde met verzoek om tot betaling van de schenkbelasting over te gaan. In Brussel en Wallonië wordt de schenking (pas) geregistreerd na betaling van de schenkingsrechten.

 

Heeft u hierover nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren, onze experts staan steeds voor u klaar.

Publicatiedatum: 05/05/2022

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet Family Office 2024