Terug naar overzicht
23 april 2020

Staatswaarborgregeling voor overbruggingskredieten: hoe werkt het?

Nadat eerder de regeling voor betalingsuitstel voor kredieten in voege trad, werd deze week stilaan duidelijk hoe u een beroep kan doen op de  staatswaarborgregeling voor overbruggingskredieten.

Het Koninklijk besluit van 14 april is naast het Charter betalingsuitstel de tweede pijler van het akkoord tussen de regering, de NBB en de banksector.

De centrale doelstelling van de waarborgregeling bestaat erin de kredietverstrekking gaande te houden. De coronacrisis veroorzaakt immers bij heel wat ondernemingen liquiditeitsproblemen, terwijl kredietinstellingen van hun kant geconfronteerd worden met het risico op grotere kredietverliezen in nieuwe kredietdossiers.

Vandaar dat er een staatswaarborgregeling werd uitgewerkt voor nieuwe kredieten met een looptijd van maximaal 12 maanden die kredietinstellingen verstrekken vanaf 1 april 2020 tot 30 september 2020. De staatswaarborg is enkel van toepassing op bijkomende financieringen. Herfinancieringen, verleningen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

De regeling verdeelt de lasten van mogelijke verliezen tussen de Staat en de kredietinstellingen, waarbij de eerste 3% van de verliezen door de kredietinstelling worden gedragen. De tussenkomst van de Staat bedraagt vervolgens 50% op het verlies tussen 3% en 5% en 80% op het verlies boven de 5%, en dat op niveau van de totale kredietportefeuille.

Het is dus een waarborgregeling waar de kredietinstellingen een beroep op kunnen/moeten doen als ze uw kredietaanvraag goedkeuren. In tegenstelling tot het eerder besliste betalingsuitstel is het dus géén recht voor ondernemingen! Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering of bedrijven die in februari reeds achterstallen hadden op lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen komen sowieso niet in aanmerking.

Bovendien is de waarborgregeling niet gratis. Er moet een vaste, Europees vastgelegde minimumvergoeding betaald voor de waarborg. Die bedraagt 0,25% voor KMO’s en 0,5% voor grote ondernemingen. De wetgever heeft wel bepaald dat de kredietinstelling maximaal 1,25% mag aanrekenen, exclusief dossierkosten of reserveringsprovisies. Voor de aanvraag dient u zich tot uw bankier te richten.

U zal in licht van het voorgaande begrijpen dat het belangrijk is dat u een goed onderbouwd kredietdossier voorbereidt, waarin u duidelijk aantoont dat het over liquiditeitsproblemen gaat als gevolg van de coronacrisis. U dient immers ook een verklaring op eer af te leggen dat uw kredietvraag past binnen de voorwaarden van het koninklijk besluit! De banken bieden op hun website beperkte modellen aan om uw kasplanning voor de volgende maanden in kaart te brengen of verwijzen naar het model dat Febelfin ter beschikking stelt.

Wij raden u aan om die studie grondig te maken, en verder te kijken dan de looptijd van het overbruggingskrediet. Zal u binnen een jaar immers over voldoende middelen beschikken om die overbruggingskredieten terug te betalen?

Meer weten over de staatswaarborgregeling voor overbruggingskredieten? Neem contact met onze adviseurs!

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet Family Office 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.