Terug naar overzicht
05 juli 2016

Het familiecharter voor u uitgelegd

Het behoud van een eensgezinde familie is niet zo vanzelfsprekend. Bovendien is het in een familiebedrijf vrijwel onmogelijk om de langetermijnvisie van de familie te realiseren zonder dat er duidelijke afspraken omtrent belangrijke onderwerpen worden gemaakt. Tijd om ons licht te laten schijnen op het familiecharter!

In het familiecharter worden de regels en principes neergeschreven die de familiale aandeelhouders zullen volgen in de relatie met elkaar, de andere familieleden en het management.

Nut van een familiecharter

Het familiecharter wordt gezien als de grondwet van de familie (code of conduct) en bevat in grote lijnen de spelregels (zowel rechten als plichten) van de familie tegenover het familiebedrijf. Het dient als een onmisbare gids en richtlijn voor de familie en stelt haar in staat om in de toekomst conflicten te vermijden of op te lossen; een soort kompas waarop de familie zich kan richten bij delicate kwesties. Vooral bij conflicten is een familiecharter een belangrijke troef, de oplossing zou zich immers in het charter moeten bevinden. Daarom is het van groot belang een familiecharter op te stellen vóór er noden, problemen of zorgen ontstaan binnen het familiebedrijf.

Positionering van het familiecharter

Het familiebedrijf bestaat typisch uit drie subsystemen: familie, bedrijf en eigendom. Elke groep heeft zijn eigen doelstellingen, wensen en belangen. Een goede en harmonieuze samenhang tussen de drie groepen is van essentieel belang.

Aangezien het familiecharter de belangen, rechten en plichten van de familie met betrekking tot het familiebedrijf weergeeft, bevindt het zich binnen het familiesysteem. Het charter is bijgevolg complementair aan bijvoorbeeld de aandeelhoudersovereenkomst die de spelregels rond de eigendom vastlegt.

Gefaseerd proces

Het proces dat leidt tot het opstellen van een familiecharter is minstens even belangrijk als het eindresultaat zelf. Het is een lerend proces waarin alle familiale aandeelhouders actief moeten worden betrokken. Deze actieve deelname zorgt voor meer eensgezindheid in de familie, een sterk gedeelde visie en een sterke betrokkenheid en loyaliteit aan het opgestelde charter vanuit alle leden van de familie. Bovendien werkt het de verdere ontwikkeling van belangrijke vaardigheden (zoals communicatie, planning en conflictoplossing) in de hand. Gezien het belang van het charter is het noodzakelijk dat ieder familielid volledig achter de inhoud staat. Het opstellen van een familiecharter bestaat uit verschillende stappen:

  • Tijdens een kick-off meeting wordt het nut en het doel van een familiecharter toegelicht door de Familieadviseur, evenals de stappen voor het opstellen van het charter.
  • Vervolgens krijgt iedere deelnemer een vragenlijst waarin de inhoudelijke domeinen van het charter bevraagd worden. Deze worden tijdens een volgende voltallige vergadering verder besproken en er wordt gezocht naar eensgezindheid rond de vastgelegde topics.
  • Na onderlinge afstemming en consensus worden de verschillende afspraken in een document neergeschreven door de Familieadviseur en voorgelegd aan de familie.

Het succes van het charter zal grotendeels afhangen van de krachtdadige en gedisciplineerde aanpak van de familieleden.

Inhoud van een familiecharter

Inhoud van een familiecharter

Het opstellen van een charter is altijd maatwerk. Afhankelijk van de visie, noden en wensen van de familie, zal de inhoud sterk variëren van familie tot familie. Het familiecharter haalt dan ook zijn sterkte uit deze zeer persoonlijke aanpak. Voor het opstellen ervan kan de familie zich wel beroepen op enkele algemene topics die vaak worden opgenomen in een dergelijk document.

Wenst u graag een familiecharter op te stellen? Of zit u met specifieke vragen hieromtrent? Kom gerust langs, wij helpen u graag verder met advies op maat.

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet Family Office 2024