Terug naar overzicht
24 oktober 2016

Familieforum

Een familiebedrijf kan enkel succesvol zijn en over de generaties heen blijven bestaan indien er een eensgezinde en toegewijde familie achter staat. Een sterke familie achter het bedrijf vormt vaak de belangrijkste troef waarmee men zich onderscheidt van concurrenten op de markt. Het behoud van een eensgezinde familie is echter niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. Het orgaan bij uitstek hiervoor is het familieforum. Net zoals de raad van bestuur zich bezighoudt met het deugdelijk besturen van de onderneming, zo richt het familieforum zich op het ‘besturen’ van de familie in functie van de organisatie.

 

NUT VAN HET FAMILIEFORUM

Een familieforum, als onderdeel van uw familiale governance, definieert de rol van de familie ten opzichte van het bedrijf. Bovendien biedt het ook een duidelijk communicatieplatform aan de familie. Dit zorgt ervoor dat familiale aangelegenheden en problemen met de juiste mensen, op een juiste plaats en op een juist moment worden besproken. Zo vermijdt men dat familiale discussies zich zouden uiten op ongepaste momenten zoals bestuurs- of managementvergaderingen.

Het familieforum streeft een levendige interactie tussen familieleden na. Een grotere interactie tussen de familieleden heeft immers tot gevolg dat zij eenzelfde visie over het familiebedrijf hebben. Dit leidt op zijn beurt dan weer tot een hogere kwaliteit van strategische besluitvorming en tot een grotere betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

WERKING VAN HET FAMILIEFORUM

Vanaf de tweede en zeker de derde generatie neemt de nood aan overleg en discussie tussen de verschillende familieleden toe. Dit is zeker het geval wanneer de eigendom van het familiebedrijf in handen is van een steeds groter wordende groep aandeelhouders. De behoefte aan een formeel overlegorgaan is onmiskenbaar. Het familieforum wordt in het leven geroepen. De relatie tussen de familie en het bedrijf staat centraal bij de vergaderingen van het familieforum, dat uitsluitend bestaat uit familiale aandeelhouders. In het kader van het goed beheren van het ‘geduldig kapitaal’ en de langetermijningesteldheid van het bedrijf, speelt het familieforum een belangrijke rol in het betrekken en informeren van niet-actieve familiale aandeelhouders.

TAKEN VAN HET FAMILIEFORUM

 

Praktische tips

Enkele praktische tips die het succes van uw familieforum mee zullen bepalen:

  • De keuze van een goede voorzitter is zeer belangrijk voor de werking en effectiviteit van het familieforum.
  • Stel bij aanvang een aantal basisregels op voor het familieforum (frequentie, verloop, stemming, participatie, leden,…)
  • Richt geen familieforum op wanneer er (zware) familiale conflicten heersen, dit kan conflictversterkend werken. Indien er familiale conflicten bestaan, is het aangewezen om deze eerst uit te klaren via familiale bemiddeling.
  • Beperk de beslissingen tot het domein waarvoor het familieforum bevoegd is.
  • Voor belangrijke discussiepunten zoals opvolging, overdracht van aandelen, of het oprichten van controlestructuren is het aangewezen om een externe adviseur te raadplegen.
  • Maak voor iedere vergadering een duidelijke agenda op.
  • Maak verslagen van de vergaderingen en maak deze beschikbaar aan de familieleden.

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet Family Office 2023