Terug naar overzicht
01 juni 2023

Spaans vermogen van Belgen komt steeds meer in het vizier van de Spaanse fiscus

Enkele belangrijke ontwikkelingen in het Spaanse fiscale landschap: indien u Spaans vastgoed bezit via een niet-Spaanse vennootschap, dan kan u voortaan Spaanse vermogensbelasting verschuldigd zijn. Bovendien voerde men een solidariteitsbijdrage in op grote vermogens.

De Spaanse vermogensbelasting

De Spaanse vermogensbelasting, de zogenaamde impuesto sobre patrimonio, is een jaarlijkse belasting die ook niet-inwoners van Spanje verschuldigd zijn louter omwille van het feit dat zij in Spanje gelokaliseerde goederen (zoals Spaans vastgoed, aandelen van Spaanse vennootschappen of gelden op Spaanse bankrekeningen) bezitten.

Dankzij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje had de Spaanse fiscus tot voor kort enkel een heffingsbevoegdheid op het onroerend vermogen in Spanje dat u in privé aanhield of via een Spaanse vennootschap.

Ook op het Spaanse vermogen in uw Belgische vennootschap?

Jarenlang heerste onduidelijkheid over de vraag of Spaans vastgoed dat door een niet-inwoner van Spanje werd aangehouden via een niet-Spaanse vennootschap (bijv. dus een Belgische vennootschap) ook meetelt voor de heffing van de Spaanse vermogensbelasting. Een nieuwe Spaanse wet, die op 1 januari 2023 in werking trad, verschaft nu duidelijkheid door uitdrukkelijk te bepalen dat dit wel degelijk het geval is.

Bijgevolg is een Belg die aandelen bezit van een Belgische vennootschap, waarvan de activa voor meer dan 50% uit Spaans vastgoed bestaan, sinds het inkomstenjaar 2022 principieel Spaanse vermogensbelasting verschuldigd over dit vastgoed. Bovendien vallen ook deelnemingen van minstens 25% in Spaanse vennootschappen, ongeacht de aanwezigheid van vastgoed, binnen het toepassingsgebied van de Spaanse vermogensbelasting.

Deze vermogensbelasting berekent men over de nettowaarde van het Spaanse vermogen volgens progressieve tarieven van 0,2 tot 3,5% met dien verstande dat er een vrijstelling geldt voor de eerste schrijf van het vermogen ten bedrage van 700.000 euro per persoon.

De ene regio is de andere niet

De inning en administratie van de vermogensbelasting valt echter onder de verantwoordelijkheid van de zeventien Spaanse regio’s die gretig gebruik maakten van hun autonomie om via regionale wetgeving af te wijken van de tarieven en de hoogte van de vrijstelling. De regio’s Valencia en Catalonië hebben de vrijstelling bijvoorbeeld verlaagd naar 500.000 euro, terwijl de regio Andalusië in de loop van 2022 (in navolging van de regio Madrid) een belastingvermindering van 100% heeft ingevoerd zodat er de facto geen vermogensbelasting meer verschuldigd is. Zo is Andalusië niet alleen qua zonuren de onbetwiste koploper onder alle Spaanse regio’s, ook wat betreft de gunstige belastingen trekt het veel buitenlanders aan die er hun plekje onder de zon vinden. Overigens geldt er ook een belastingvermindering van 99% in zowel de schenk- als de erfbelasting tussen echtgenoten, ouders en kinderen.

De Spaanse wetgever ziet dit met lede ogen aan. Om de gelijkheid tussen de verschillende regio’s te waarborgen, countert de Spaanse wetgever de regionale gunstmaatregelen in de vermogensbelasting door middel van een federale solidariteitsbijdrage.

De Spaanse federale solidariteitsbijdrage

De Spaanse federale solidariteitsbijdrage dient een tweeledig doel. Het eerste bestaat erin om in tijden van energiecrisis en inflatie een grotere inspanning te eisen van degenen met een grotere economische draagkracht. Het tweede doel is gericht op harmonisatie, om zo de verschillen in vermogensbelasting in de verschillende autonome regio’s te verkleinen.

Niet-inwoners van Spanje zijn de federale solidariteitsbijdrage verschuldigd indien zij een (netto) Spaans vermogen van minstens 3 miljoen euro bezitten. Voor de eerste aangifte die medio 2023 moet worden ingediend, is het vermogen op 31 december 2022 bepalend.

De solidariteitsbijdrage is een aanvullende belasting op de vermogensbelasting en volgt bovendien dezelfde tarieven tot 3,5%. Concreet betekent dit dat de regionaal betaalde vermogensbelasting in mindering mag worden gebracht van de federaal verschuldigde solidariteitsbijdrage.

De federale solidariteitsbijdrage is in principe een tijdelijke maatregel die geldt voor 2023 en 2024. Hierna wordt ze herbekeken. Toch een kleine kanttekening: de Spaanse vermogensbelasting werd op 1 januari 2012 initieel ook ingevoerd als “tijdelijke maatregel” tot 31 december 2013, maar meer dan een decennium later bestaat ze nog steeds.

Conclusie

De recente wetswijziging maakt dat vanaf inkomstenjaar 2022 ook Spaans vastgoed, dat wordt aangehouden via een Belgische vennootschap, onderworpen is aan de Spaanse vermogensbelasting. Althans wanneer de activa van de vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit Spaans vastgoed. Afhankelijk van de regio waarin uw vermogen zich bevindt, zal u daarnaast ook rekening moeten houden met de Spaanse federale solidariteitsbijdrage.

Zit u met specifieke vragen hieromtrent? Aarzel niet ons te contacteren, onze experten staan steeds voor u klaar.

 

Lennert Jeurissen

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet Family Office 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.